Rehabilitace alkoholiků: program, centra

Alkoholismus je co? Nemoc nebo znechucení? Každý si myslí jinak. Ukazuje se, že oba mají pravdu. Když alkoholismus nastává jako bolestivá patologická změna, tak je i špatný způsob života. Lidé závislí na alkoholu nejsou schopni sociální interakce, ztrácejí své profesionální a jednoduché každodenní schopnosti. Pomoc při řešení těchto problémů může být v rehabilitačních centrech.

Původ sociální rehabilitace alkoholiků

V devadesátých letech 20. století v různých regionechRusko zahájilo první rehabilitační centra. Právě v této době se mezi mladými lidmi zvyšuje užívání omamných a alkoholických nápojů. Centra byla otevřena lidmi se závislostí a jejich příbuznými.

rehabilitace alkoholiků
Pokoušeli se vypořádat samiproblémy, sloučení do skupin. Evanjelické církve přišli do Ruska, aby pomohly lidem v potížích. Dělali dobrovolné dary a naučili zaměstnance centra principy legislativního základu v neziskovém sektoru. Rehabilitační centra, která byla založena kontakty s různými veřejnými organizacemi, vyhledávala charitativní fondy a rozvíjely se produktivně.

Výběr centra

Odborníci zajistí, že pacienti s alkoholismemRychle se obnoví, pokud je pomoc poskytována v místech dostatečně vzdálených od místa trvalého pobytu. Při výběru centra je třeba věnovat pozornost následujícím skutečnostem:

 1. Kvalifikace lékařů a ošetřovatelů. Obnova pacientů se objevuje mnohem rychleji, když se zabývají profesionály, kteří dobře vědí jejich podnikání.
 2. Pohodlí pobytu. Dobře organizovaný způsob života, pohodlné životní podmínky neodvádějí pacienta od hlavních činností určených k obnově zdraví a osobnosti.
 3. Léčba je bezplatná nebo platí. Často lidé, kteří trpí alkoholismem, nemají dostatek peněz na to, aby zaplatili za rehabilitační služby, které poskytují. V rehabilitačních centrech pro alkoholiků organizovaných v kostelech se můžete bezplatně dostat zpět.

Rehabilitační kurz

K léčbě závislosti na alkoholu je nutný celý komplex opatření, aby se pacient vrátil do normálního života.

rehabilitace alkoholiků a drogově závislých
Rehabilitační kurz se skládá ze tří hlavních oblastí:

 • Obnova zdraví. Když je alkoholismus porušením práce celého lidského těla, existují onemocnění určitých orgánů. Pouze v rehabilitačních léčebnách, léčebnách a klinikách můžete zlepšit své zdraví a předat kódování, abyste předešli relapsu.
 • Psychologická pomoc. Psycholog pomáhá pacientovi začít nový život bez alkoholu: dát nové cíle, vyřešit problémy na střízlivé hlavě, objevit nejrůznější talenty, najít nové zdroje pro získání potěšení.
 • Sociální adaptace. Člověk, který prošel průběh rehabilitace alkoholiků potřebovat pomoc při žádosti o zaměstnání či vzdělání. On musí změnit okruh kontaktů, naučit se dostat spolu s ostatními, oživit reputaci. Podpora a pomoc rodiny a blízkých lidí hraje důležitou roli.

Co dělají rehabilitační centra

Úplně vyléčit pacienta alkoholismuznamená dosáhnout absolutního odmítnutí pít alkohol. Je třeba učit člověka, aby překonal problémy a různé konfliktní situace bez alkoholu. Lékaři rehabilitačních center právě provádějí etiotropní léčbu, pomocí které je odstraněna příčina onemocnění. Pouze tím, že odstraníte příčinu, můžete alkoholik vrátit do normálního života. Tyto otázky jsou řešeny a rehabilitační centra pro alkoholici.

Nejslavnější rehabilitační programy

Existuje mnoho metod a programů pro léčbu alkoholismu, nejslavnější jsou následující:

 • Program 12 kroků je považován za nejefektivnějšía používá se v mnoha rehabilitačních centrech. Během lekce učí pacienty chápat jejich stav problém přeceňovat hodnotu života a chování, najít příčiny závislosti a učí, jak je postupně odstranit, schopnost analyzovat a zlepšovat duchovní a osobní růst, metody sanace mezi ostatními.
 • Rehabilitační program alkoholiků metodou Shichkoobsahuje soubor akcí, jejichž cílem je porozumět problému a zbavit se ho, pomoci předcházet relapsům a získávat spokojenost ze života. Program nezahrnuje profesionály a drahé drogy. Je prováděn pacientem nezávisle, takže pro úspěšné následky je zapotřebí silné vůle osoby.
 • Skupinová psychoterapie. V závislosti na alkoholu jsou lidé seskupeni ve skupinách od 10 do 25 lidí, doba trvání sezení je asi jeden a půl hodiny.
  rehabilitace recenzí alkoholiků
  Organizované školení dovedností,setkání-kolize pod vedením psychoterapeuta nebo profesionálního psychologa. Stejně smýšlející lidé vyprávějí o životních situacích, navzájem se kontaktují, podporují nebo odsoudí soudruhy. Třídy poskytují příležitost podívat se na sebe přes oči ostatních, naučit se odpovědi na otázky, přestat popírat přítomnost nemoci a zjistit, jak se ho zbavit.
 • Rodinná psychoterapie je nejmladšítechnika používaná pro rehabilitaci alkoholiků. To začalo být používáno v šedesátých letech a v Rusku v polovině 90. let. Členové alkoholické rodiny ji vždycky nějak ovlivňují. Obvykle jsou vztahy v nich zdaleka ne ideální, takže psychologové se setkávají s blízkými příbuznými pacienta. Jejich úkolem je naučit je komunikovat v rodině, ne provokovat pacienta k pití alkoholu, zavádět teplé a dobročinné vztahy ve vztahu k sobě navzájem. Rodinná psychoterapie má pozitivní vliv na všechny členy rodiny.
 • Rehabilitace alkoholiků v klášteře. Cílem programů pravoslavných center je zlepšení duše a těla. Každý by se měl účastnit života v církvi: účastnit bohoslužby, poslouchat přednášky kněze o křesťanském způsobu života, zapojit se do fyzické práce a navštěvovat posilovnu pro podporu zdraví. Pravoslavná centra jsou uzavřený systém. Obvykle se k rehabilitaci lidé pohybují dlouhou dobu. Změna prostředí a kontroly má pozitivní vliv na získávání nových návyků. Po absolvování kurzu je pacient trvá nějakou dobu morálně. Pravoslavná rehabilitace alkoholiků je zcela zdarma.
 • Akupunktura uvolňuje a léčí tělo.alkoholické: zvyšuje průtok krve, zlepšuje metabolické procesy, zmírňuje bolesti hlavy. Tento postup není kontraindikován žádnému pacientovi. Kvalitní profesionálové dávají dobrý výsledek.

Jaká je rehabilitace?

Rehabilitace alkoholiků a drogově závislýchje postupný návrat ke zdravému rozumu, touhu žít bez alkoholu a drog. To je poměrně dlouhý proces. Závislost na drogách a alkoholu způsobuje nezvratné procesy, pokud čas nezačne léčbu. Žádný z pacientů s alkoholismem a drogovou závislostí se nepovažuje za závislý a domnívá se, že kdykoliv mohou přestat používat chemikálie.

Jak probíhá rehabilitace

Odmítnutí problému neumožňuje osobě porozumětvšechny vážnosti situace a najít spásu. Rehabilitace alkoholiků v narcologii, zkráceně jako klinika léčby drog, je příležitostí zastavit tělesnou potřebu alkoholu a drog, vyčistit chemii. Přerušení je zastaveno, fyzické zdraví se zlepšuje, ale je to jen začátek návratu k životu.

narození sociální rehabilitace alkoholiků
Dalším krokem je identifikovat příčiny.nemoci, analyzovat jeho vývoj, přestat užívat drogy nebo alkohol, odcházet od starého kruhu kontaktů. Je důležité dodržovat režim stravování a odpočinku, denní pracovní plán. Během rehabilitačního období je také nezbytný individuální přístup psychologa k pacientovi. Každý pacient by měl pracovat na sobě, a narkologové, psychoterapeuti, psychologové a poradci jsou povinni poskytnout potřebnou pomoc. Současně by měla být učiněna určitá práce s příbuznými, aby se v rodině vytvořila zdravá atmosféra. Následná adaptace učí uplatňovat získané poznatky v životních situacích a nevracet se k předchozímu životu.

Vyhněte se iluzi

"Rozbití popření" je hlavní etaparehabilitace alkoholiků a drogově závislých. Bez vyřešení tohoto problému není možné další léčbu. Odborníci se domnívají, že komplex výše uvedených opatření pomůže pacientům "resetovat růžové brýle":

 • výkon a analýza úkolů;
 • účast na přednáškách;
 • účast na školeních;
 • třídy ve skupinách a individuálně pod vedením konzultantů;
 • projevy bývalých závislých;
 • různé psychologické techniky;
 • kulturních a vzdělávacích aktivit.

drogové závislosti rehabilitaci alkoholiků
V této fázi by pacienti měli uznat, že jsou skutečně závislí na alkoholu nebo drogách.

Rozpoznání bezmocnosti

Proces porozumění jeho vlastnímbezmocnost. Pacient se musí dozvědět, že bez pomoci cizinců se nemůže vyrovnat se závislostí. Pak musíte pochopit příčiny alkoholismu nebo drogové závislosti. Pochopte, proč se nemoc začala, jak se vyvinula. Každý pacient by měl být individuálně sledován psychologem, který sleduje, jak tyto poznatky uplatňuje v praxi.

Tvorba zralosti

V poslední fázi rehabilitace alkoholikůje vytvořen nový postoj k střízlivému životu a zodpovědnost za obnovu. Absolventi centra společně s psychologem a konzultantem napíše individuální plán, kde je jasně uvedena celá sekvence činností. Konečným cílem oživení je úplná změna v životním stylu člověka.

Nucená léčba

Když je alkoholismus vážnou poruchoupsychiky a chronických pacientů často umírají. Těžkou součástí je, že lidé popírají, že mají problém. Jiní si uvědomují připoutanost k alkoholu, snaží se bojovat, ale nemohou se vyrovnat. Ztrati práci, rodinu, zdraví. Často se pacient stává nedostatečným, pak jsou jeho příbuzní umístěni do centra povinného ošetření.

povinná rehabilitace alkoholu
Nucená rehabilitace alkoholiků je možná pouze v těchto případech:

 1. Bílé ďáblové.
 2. Pacient se dopustil nezákonných činů.
 3. Pacient je nedostatečný, je ve stavu, který ohrožuje jeho život.

V ostatních případech násilně hospitalizovali.Alkoholik není v žádném případě nemožný. Pro úspěšnou rehabilitaci je důležité, aby pacient chtěl začít nový život. Pouze detoxikace těla nepomůže osobě závislé na alkoholu, je nutná dlouhodobá práce psychoterapeuta a podpora blízkých. V opačném případě se opět vrátí ke svým zhoubným zvykům.

Rehabilitace alkoholiků: recenze

Po dokončení ozdravného kurzu v jednom z center, pacienti opustí následující recenze:

 • Centrum poskytlo znalosti o tom, proč vznikl problém alkoholismu, jak se vypořádat s alkoholem, jak žít s problémem ve společnosti.
 • Při léčbě se mění počet názorů na životní situace.
 • Po celou dobu rehabilitace psychologové a poradci pozorují pacienty. V případě potřeby poskytují pomoc, odpovídají na otázky, sdílejí zkušenosti.
 • Pacienti si navzájem pomáhají obnovit se. Centrum má přednášky, školení.
 • Po rehabilitaci se změnil život, nastala mír, zodpovědnost, porozumění v bezcennosti alkoholu. Chtěl jsem žít střízlivý.

středisko pro rehabilitaci alkoholu
Rodiče dětí, kteří podstoupili rehabilitaci, říkajíže v centrech dávají naději na oživení, změnu života, spásu, víru v děti, lidi i sebe. Děkují zaměstnancům za obnovu svých dětí, za pomoc získanou při výchově, za dobré slovo a víru v dítě, za podporu v současné situaci. Všechny recenze obsahují díky za pomoc.

Související zprávy
Co je pooperační rehabilitace?
Prevence recidivující mrtvice
Zlomeniny calcaneus: příznaky,
Jak by měla být rehabilitace po
Komplexní rehabilitace drogově závislých.
Rehabilitace po mrtvici, musíte vědět
Přehled populárních programů pro uznání
Rehabilitace po mrtvici v domácnosti
Obchodní centra v Jaltě. Popis
Populární příspěvky
Sledujte:
Krása
nahoru